site stats

מי אנחנו

"גלים" היא התארגנות עצמאית של אנשים שפועלים לאמץ, ליישם ולקדם את הגישה התהליכנית, בדגש על שיתוף פעולה בין-מגזרי וחוצה עמדות פוליטיות.

ניתן לשמוע סקירה של הפרוייקט בהרצאת Ted של חגי הלמן טוב:

"כמו שהים מחבר בין איים, יבשות וארצות, כך האהבה תחבר בינינו..."

כך נכתב בראש הכתובה של זוג חברים שלי שהתחתנו. שניהם, יש לציין, ימאים מנוסים, שהאהבה הגדולה שלהם - מלבד האהבה אחד לשנייה, כמובן - היא הים.

כששמעתי לראשונה את המשפט הזה בטקס הנישואין שלהם, הרמתי גבה. הרי הים לא מחבר בין יבשות - הוא מפריד ביניהן. לקח לי רגע להבין: עבורי הים הוא מכשול, ועל כן הוא מפריד בין יבשות. אבל עבור מי שיודע לשוט, אוהב לשוט, ומרגיש בנוח על המים - הים מחבר בין יבשות.

החברה שלנו רואה במחלוקת מכשול. אנחנו לא יודעים להתמודד עם מחלוקות, לא אוהבים להתמודד איתן, ומרגישים איתן לא בנוח. לכן, הן מפרידות בינינו.

אבל אם נלמד לחיות עם אי-הסכמות ועם השוני בינינו, להרגיש איתם בנוח, ואפילו ליהנות מאיך שהם מעשירים את עולמנו - אז הם יכולים להפוך למה שמחבר בינינו.

המגוון האנושי ומגוון הדעות הם לא תקלה - הם דבר טבעי ורצוי. הבעיה היא הנתק שנוצר כתוצאה מהפחד שלנו מהם. אנחנו צריכים ללמוד לאהוב את הגלים.