site stats

הזמנת הרצאות

התפיסה התהליכנית רלוונטית בהקשר החברתי הרחב, אבל גם בהקשר של הדינמיקה בתוך ארגון או בתוך צוות.

חגי הלמן טוב מציע הרצאות על תהליכנות ללא תשלום.

ניתן להזמין הרצאות עבור מסגרות חינוכיות, מקומות עבודה, מסגרות העשרה וכל מסגרת אחרת. ההרצאה עוברת התאמה לאופי המסגרת ולאופי קהל היעד.

לפרטים: hagai@together.org.il